Là Tổ chức huấn luyện kỹ thuật ô tô hàng đầu Việt Nam với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, nhân lực tinh nhuệ chúng tôi hướng VATC trở thành:

  • Tổ chức đào tạo kỹ thuật ô tô hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
  • Cung cấp các giải pháp nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho người làm kỹ thuật
  • Xây dựng  một mô hình đào tạo trực tuyến cho Việt Nam và Nước ngoài học mọi lúc và mọi nơi
  • Xây dựng  trung tâm cung ứng nhân lực và các giải pháp về nhân lực cho doanh nghiệp trong và ngoài nước
  • Xây dựng hệ thống kết nối du học các trung tâm đào tạo ô tô hàng đầu thế giới
  • Đào tạo doanh nghiệp theo tiêu chuẩn 5S, ISO.