Hội thảo công nghệ điều khiển xe máy

Event Description

“KHÔNG CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN, ĐÓ CÒN LÀ CÔNG NGHỆ! ĐÃ TỚI LÚC PHẢI TIẾP CẬN NHỮNG CÔNG NGHỆ CHẨN ĐOÁN MỚI NHẤT NẾU NHƯ BẠN THỰC SỰ MUỐN THẤU HIỂU CHIẾC XE MÁY HIỆN ĐẠI”

360 Phút của ngày Chủ Nhật 14/08/2016 chắc chắn sẽ giúp bạn nắm rõ các phương thức làm chủ được công nghệ & kỹ thuật chẩn đoán các hệ thống điều khiển điện tử trên các dòng xe máy hiện đại ngày nay.

Built Process

04:00Pm / Welcome to Guest

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

06:00Pm / Welcome to Guest

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

05:00Pm / Welcome to Guest

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

EVENT SPEAKERS

Gallery