Đỗ Duy Đức

Đỗ Duy Đức

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng Viên Đỗ Duy Đức – Giám đốc Garage Duy Đức Workshop

Với kinh nghiệm gần 7 năm làm giám đốc cố vấn dịch vụ ô tô Hyundai Nam Định, nay là giám đốc Garage Duy Đức Workshop. Giảng Viên Đỗ Duy Đức luôn mang lại những kiến thức sửa chữa ô tô, kiến thức về cố vấn dịch vụ ô tô đầy đủ và chân thực nhất.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA