Nguyễn Quang Trưởng

Nguyễn Quang Trưởng

Giảng viên | Chuyên Gia

Giảng viên Nguyễn Quang Trưởng – Chuyên gia phần mềm sửa chữa ô tô

Được đào tạo kiến thức sư phạm chuyên sâu, nguyên cố vấn dịch vụ ô tô suất sắc. Giảng viên Nguyễn Quang Trưởng không chỉ cho các học viên những kiến thức sử dụng phần mềm chuyên sâu, mà còn cho người học rất nhiều kỹ năng về cố vấn dịch vụ ô tô mà bất kỳ người kỹ thuật ô tô nào cũng cần, để áp dụng tốt nhất vào trong công việc sửa chữa ô tô thực tế.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA