Đinh Thế Chinh

Đinh Thế Chinh

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Đinh Thế Chinh – Trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần OBD Việt Nam

Giảng viên Đinh Thế Chinh đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế sửa chữa ô tô, và đồng hành cùng nghiên cứu các giải pháp sửa chữa ô tô đời mới thực tiễn nhất. Hiện đang là trưởng phòng điều hành phòng kỹ thuật giải pháp chẩn đoán của OBD Việt Nam.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA