TRẦN CÔNG HANH

Trần Công Hanh

Trần Công Hanh

Giảng viên | Chuyên Gia

Giảng viên Trần Công Hanh – Chuyên giảng thực hành

Tiếp cận nghề sửa chữa ô tô từ sớm, Giảng viên Trần Công Hanh được VATC trực tiếp đào tạo và trở thành một giảng viên suất sắc. Giảng viên Trần Công Hanh có lượng kiến thức sửa chữa thực tế chuyên sâu để sẵn sàng truyền tải kiến thức và cùng các học viên sửa chữa các Pan bệnh.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *