Lê Thanh Phước

Lê Thanh Phước

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Lê Thanh Phước – Giảng dạy khóa cố vấn dịch vụ ô tô chuyên nghiệp

Là giảng viên chính thức của khóa cố vấn dịch vụ ô tô tại VATC, giảng viên Lê Thanh Phước đang là Phó Giám Đốc Điều Hành HonDa Ô Tô Sài Gòn – Giám đốc cố vấn dịch vụ ô tô, với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA