LÊ QUANG NGHIÊM

Lê Quang Nghiêm

Lê Quang Nghiêm

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Lê Quang Nghiêm – Giảng viên chính thức tại VATC

Phó phòng đào tạo VATC

Giảng viên nhiều bộ môn ở trung tâm VATC: kỹ năng sử dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô, Trưởng bộ môn điện thân xe, kỹ thuật viên chẩn đoán điện – điện tử trên ô tô hiện đại, kỹ thuật điện – điện tử ô tô…

 

  • 03 năm giảng dạy tại Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô VATC
  • 01 năm nghiên cứu, tính toán, thiết kế ô tô
  • 02 năm nghiên cứu về hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại
  • 03 năm nghiên cứu chuyên sâu phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô
  • 03 làm việc trong lĩnh vực chẩn đoán sửa chữa điện ô tô hiện đại

Các vị trí từng đảm trách: 

  • Chuyên viên phần mềm tra cứu VATC
  • Trưởng bô môn điện thân xe VATC
  • Phó phòng đào tạo VATC

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *