Thầy Hoàng Ngọc Dương

Hoàng Ngọc Dương

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Hoàng Ngọc Dương – Giảng viên chính thức tại VATC

Hiện đang giảng dạy bộ môn động cơ tại trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA