Đinh Thế Chinh

Đinh Thế Chinh

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Đinh Thế Chinh – Trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần OBD Việt Nam

Phó Gíam Đốc OBD Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Tham gia và hoàn tất nhiều chương trình đào tạo, hội thảo: Kỹ thuật viên chẩn đoán điện – điện tử trên ô tô hiện đại, kỹ thuật điều hòa chuyên sâu, công nghệ chẩn đoán trên ô tô…

  • Tốt nghiệp đại học Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành công nghệ ô tô
  • 03 năm giảng viên tại trung tâm huấn luyện Kỹ thuật ô tô VATC
  • 05 năm nghiên cứu công nghệ chẩn đoán trên ô tô
  • 02 năm nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực xe tải, đầu kéo, máy công trình, xe chuyên dụng
  • 06 năm nghiên cứu chuyên sâu điện lạnh ô tô

Các vị trí từng đảm trách: 

  • Trưởng phòng Kỹ thuật Việt Nam
  • Chuyên viên đào tạo OBD Việt Nam
  • Giảng viên khóa điều hòa không khí tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật VATC

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA