Nguyễn Đình Thống

Nguyễn Đình Thống

Giám Đốc | Chuyên Gia

Giảng Viên Nguyễn Đình Thống – Chuyên gia giảng dạy sửa chữa điện ô tô

Giám đốc đào tạo VATC

Từng giữ nhiều vị trí vị trí chủ chốt trong các đại lý ô tô tại Việt Nam. Hiện đang là giám đốc đào tạo và trực tiếp huấn luyện, giảng dạy cho các khóa học tại trung tâm VATC:

Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM chuyên ngành cơ khí động lực
 • Hơn 20 năm đảm nhiệm các vị trí phụ trách kỹ thuật và dịch vụ tại các đại lý ô tô

Các vị trí từng đảm trách: 

 • 5 năm Mercedes Việt Nam: Chuyên viên huấn luyện và hổ trợ kỹ thuật hệ thống đại lý toàn quốc.
 • 7 năm Quản đốc xưởng BMW Euro Auto
 • 2 năm Quản đốc xưởng dịch vụ Honda cộng hoà.
 • 5 năm Giám đốc dịch vụ Toyota Ninh Kiều
 • 3 năm Giám đốc dịch vụ Volvo Việt nam.
 • Hiện tai : Giám đốc đào tạo VATC

Giảng dạy các khóa học tại Trung tâm VATC

 • Khóa Cố vấn dịch vụ.
 • Khóa Quản trị dịch vụ.
 • Khóa Hộp số tự động.
 • Khóa Đại tu động cơ.
 • Khóa Điều hòa không khí.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA