Nguyễn Phi Long

Nguyễn Phi Long

Giảng viên | Chuyên Gia

Giảng viên Nguyễn Phi Long – Chuyên gia sửa chữa ô tô đời mới

Theo đuổi nghề sửa chữa ô tô từ rất lâu tại những xưởng dịch vụ ô tô chuyên nghiệp. Giảng viên Nguyễn Phi Long còn được VATC đào tạo chuyên sâu hơn nữa và sẽ là người đồng hành cùng các học viên trong việc sửa chữa những Pan bệnh thực tế tại xưởng thực hành của trung tâm VATC.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA