Đỗ Duy Đức

Đỗ Duy Đức

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng Viên Đỗ Duy Đức – Giám đốc Garage Duy Đức Workshop

  • Nguyên trưởng phòng dịch vụ Kia Nam Định.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và quản lý dịch vụ.
  • Nguyên Phó Giám đốc công ty CP giáo dục kỹ thuật ô tô Việt Nam.
  • Giám đốc Duy Đức WorkShop

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA