Nguyễn Thanh Đàm

Nguyễn Thanh Đàm

Giảng viên | Chuyên Viên

Ông Nguyễn Thanh Đàm – Người sáng lập Oto-hui

Chủ tịch tập đoàn VAST Group.

Nguyễn Thanh Đàm – chuyên gia cao cấp về phần mềm kỹ thuật ô tô với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cài đặt và sử dụng, bẻ khóa các loại phần mềm. Giám đốc công ty Dịch vụ kỹ thuật ô tô Việt Nam, Quản trị diễn đàn kỹ thuật OTO-HUI hơn 200.000 thành viên , đồng sáng lập tổ chức giáo dục Asia Edu tech, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty OBD Việt Nam.

Các vị trí đã/đang đảm nhiệm:

  • Co-founder VATC Auto Trainning
  • Co-founder VAST Media
  • Co-founder The Gara
  • Co-founder OBD Việt Nam
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cài đặt và sử dụng thành thạo các loại phần mềm

Giảng dạy các khóa học tại Trung tâm VATC

  • Khóa Cố vấn dịch vụ
  • Khóa Quảng trị dịch vụ

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA