Lê Quang Nghiêm

Lê Quang Nghiêm

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Lê Quang Nghiêm – Giảng viên chính thức tại VATC

Trưởng phòng đào tạo VATC

Giảng viên nhiều bộ môn ở trung tâm VATC: kỹ năng sử dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô, Trưởng bộ môn điện thân xe, kỹ thuật viên chẩn đoán điện – điện tử trên ô tô hiện đại, kỹ thuật điện – điện tử ô tô, Kỹ Thuật chẩn đoán ô tô đời mới, hệ thống phong xăng điện tử trên ô tô, …

Học vấn: 

 • Tốt Nghiệp Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM
 • Chứng chỉ sư phạm giảng viên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Các vị trí đã/đang đảm nhiệm

 • Chuyên viên phần mềm tra cứu và chẩn đoán ô tô –
 • Giảng viên nhiều bộ môn tại VATC –
 • Chuyên Viên phòng kỹ thuật OBD Việt Nam
 • Hiện tại là Trưởng phòng đào tạo VATC

Kinh nghiệm:

 • 05 năm giảng dạy tại Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô VATC
 • 01 năm nghiên cứu, tính toán, thiết kế ô tô
 • 02 năm nghiên cứu về hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại
 • 03 năm nghiên cứu chuyên sâu phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô
 • 05 làm việc trong lĩnh vực chẩn đoán sửa chữa điện ô tô hiện đại

Giảng dạy các khóa học tại Trung tâm VATC

 • Kỹ thuật ứng dụng Phần mềm Tra cứu kỹ thuật ô tô
 • Kỹ thuật chẩn đoán và sữa chữa hệ thống điện thân xe
 • KTV chẩn đoán ô tô hiện đại
 • KTV phun xăng – phun dầu điện tử
 • KTV Chẩn đoán và sữa chửa điện – điện tử ô tô chuyên nghiệp
 • KTV sửa chữa ô tô toàn diện.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA