Trần Văn Nguyện

Trần Văn Nguyện

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Trần Văn Nguyện – Chuyên gia điện ô tô

Với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy thực tế tại các trường dạy nghề ô tô chuyên nghiệp. Giảng viên Trần Văn Nguyện thấu hiểu rõ những phương pháp dạy học hay và sửa chữa ô tô trên thực tế, để các học viên có thể dễ dàng nắm bắt và hiểu sâu thông tin nhất.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA