Lê Quang Nghiêm

Lê Quang Nghiêm

Giảng viên | Chuyên Viên

Giảng viên Lê Quang Nghiêm – Giảng viên chính thức tại VATC

Được trung tâm VATC đào tạo trực tiếp ngay từ khi mới ra trường, Giảng viên Lê Quang Nghiêm được tiếp thu đầy đủ các kiến thức về chẩn đoán và sửa chữa ô tô thực tế từ những người thầy giỏi nhất. Hiện tại giảng viên Lê Quang Nghiêm được rất nhiều học viên đánh giá cao, bởi phương pháp giảng dạy thực tế và rất linh hoạt.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA