Đặng Văn Luyện

Đặng Văn Luyện

Giám Đốc | Chuyên Gia

Ông Đặng Văn Luyện – Giám đốc trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC

Là giảng viên chính thức tại trung tâm VATC, với kinh nghiệm gần 10 năm chuyên nghiên cứu các giải pháp sửa chữa ô tô đời mới, trực tiếp chèo lái con thuyền VATC cùng các anh em học viên, hướng đến một cộng đồng sửa chữa ô tô vững mạnh nhất.

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA